OTÁZKY A ODPOVĚDI TÝKAJÍCÍ SE COV-RID

Zde najdete nejčastější otázky a odpovědi, které vás mohou v souvislosti s používáním výrobku zajímat.

 

1. Kde mohu tepelné zamlžování COV-RID využít?

COV-RID HLD je určen pro použití na místech, jako jsou hotelové pokoje, kanceláře, autosalony, auta, tělocvičny, domácnosti, restaurace, kavárny, školy a další místa, kde je potřeba udržovat čistotu a pravidelně odstraňovat viry a bakterie. Na těchto místech již pravděpodobně probíhá zvýšený proces čištění, který je možné zlepšit pomocí tepelného zamlžování, jež odstraní viry a bakterie ze závěsů, látek, zdí a povrchů i ve výškách, kam běžné čištění nedosáhne a každodenní hloubkové čištění by bylo finančně nákladné či by narušovalo provoz.

 

2. Je COV-RID biocidním nebo dezinfekčním prostředkem?

Prostředek COV-RID pro použití v přístrojích pro tepelné zamlžování je dezinfekčním prostředkem.

 

3. Jakým způsobem MLHA likviduje bakterie a viry?

Zjednodušeně řečeno, bakterie, houby a velké viry jsou rozpouštěny z vnějšku dovnitř, zatímco malé viry jsou rozpouštěny zevnitř směrem ven.

Ve výrobě COV-RID jsou výchozím bodem přírodní oleje. Nejprve se přidá malá skupina detergentu na jeden konec rostlinných molekul a tomuto konci je dán pozitivní náboj. V další části výrobního procesu se tyto molekuly kombinují s látkami, které upravují kyselost a nosiči glykolu. Pozitivní náboj molekul je přitahuje k negativnímu náboji na bakteriích. V kontaktu se složkou detergentu se rozpustí a likvidují houby, kvasinky a „membránově vázané“ viry jako HIV, herpes, rodiny hepatitidy B a C, koronaviry a mnohé další viry.

Malé viry jako kaliciviry mají pevný vnější obal tvořen těsně stočenými proteiny, které drží při sobě iontovými silami. Technologie COV-RID tyto viry likviduje během několika sekund. Látky upravující kyselost deaktivují iontové síly, čímž způsobí, že se stočené proteiny lehce oddělí a umožní tak detergentu proniknout do viru a zničit jeho nukleovou kyselinu.

Bakterie a houby také způsobují velmi nepříjemný zápach. Prostřednictvím vybití pozitivně nabitého činidla COV-RID se tento nepříjemný zápach eliminuje.

 

4. Co je následný účinek COV-RID po zamlžování?

COV-RID byl navržen tak, aby byl používán pro jednotlivé ošetření k odstranění bakterií a virů v době ošetření. Nebyl navržen, aby měl konkrétní následný účinek. Je nám však známo, že následný účinek existuje. Testovali jsme ošetřené prostory několik dní po zamlžování a zjistili jsme, že míra účinku byla zachována nebo dále klesala.

 

5. Existuje uznávaný test pro zjištění následného účinku?

Mezinárodně uznávaný test pro prokázání nebo zjištění následného účinku čistícího nebo dezinfekčního prostředku neexistuje.

 

6. Tepelné rozprašovače mohou dosáhnout teploty 234-274 °C, zatímco kvartérní amonium se rozkládá při teplotě >140 °C. Znamená to, že je potřeba použít speciální tepelný rozprašovač s nižšími teplotami?

Složení COV-RID zahrnuje několik různých sloučenin a bylo navrženo tak, aby umožnilo rozptýlení vysoce účinného dezinfekčního prostředku do mlhy. Je založeno na vodní bázi obsahující glykoly jako nosiče pro vysoce účinnou dezinfekční složku.

Složení bylo vyvinuto pro použití v tepelných rozprašovačích. Kapalina byla analyzována plynovou chromatografií před a po zahřívání a výsledky potvrdily, že očekávaný profil píků byl stejný kdy byly po zahřívání celkově na nižších hladinách, ale byly tvořeny žádné další píky, které by naznačovaly, že by se vystavením původního složení teplu tvořily další sloučeniny. Nižší absolutní hodnota píků naznačuje, že výsledkem procesu zahřívání byla určitá ztráta, kterou ale složení umožňuje a výsledky laboratorních testů prokázaly, že výkonnost COV-RID HLD není průchodem přes zahřívací část negativně ovlivněn.

 

7. Jaká je doba, kdy je do místnosti po zamlžování možné opět vstoupit?

Do místnosti doporučujeme vstupovat za 30 minut od rozptýlení mlhy. Tato doba však bude podstatně kratší v klimatizovaných prostorech.

 

8. V jaké formě se COV-RID dodává? Je přípravek připraven k použití nebo je nutné ho míchat?

COV-RID HLD je připraven k použití. Není potřeba, ani žádoucí, jej ředit ani míchat s jinými kapalinami. Je nutné ho použít tak, jak se dodává.

 

9. Je výrobek COV-RID na olejové bázi?

Ne, je to výrobek na vodní bázi.

 

10. Jsou výrobky COV-RID biologicky rozložitelné?

Ano, výrobky COV-RID jsou biologicky rozložitelné podle evropských i amerických požadavků.

 

11. Jsou výrobky COV-RID hořlavé?

Ne, žádné výrobky COV-RID neobsahují hořlavá rozpouštědla, halogenidy ani fenoly.

 

12. Jak dlouho se používá účinná látka, která je v COV-RID obsažena?

HLD se používá už přibližně 20 let. Provedli jsme rozsáhlé testy podle EN BS 14476:2013 + A2:2019 u dezinfekčního prostředku COV-RID, iu COV-RID pěny pro dezinfekci rukou. Kopie jsou přiloženy. Tyto testy potvrzují účinnost výrobku proti všem obaleným virům podle definice v EN BS 14476:2013 + A2:2019 příloha A*. Zahrnuje i všechny koronaviry a SARS-CoV-2.

Zpět do obchodu