Srovnání COVRID s běžnými dezinfekčními metodami

bla